Het innerlijke beest in de online facade

Daar lezen we het zoveelste bericht dat iemand vindt dat een regeringsinstantie of een ander institutioneel apparaat moet ingrijpen in hoe men omgaat met online gedrag.

Ik denk dat iedere weldenkende Nederlander (slash wereldburger) eens moet gaan begrijpen dat ‘online’ en ‘offline’ gedrag geen verschil moet maken. Zeker nu we allen zoveel vaker ‘online’ communiceren door de diverse restricties van de ‘offline’ wereld.

Als je in de winkel iets ziet dat volgens jou niet hoort, zeg je er dan iets van? Ik wel. Mijn identiteit wordt niet beperkt door een glazen schermpje en draadloze verbindingen. Ik ben wie ik ben. Online EN Offline.

Het zou volwassenen sieren, als ze zich online zo gedragen, als ze willen dat hun kinderen zich offline gedragen. Daarnaast ook, dat mensen offline begrijpen dat regels en wetten online ook gewoon van toepassing zijn.

Het uitleggen van gedrag aan kinderen geeft ons een spiegel als volwassenen op onszelf. Zijn wij zo verdraagzaam? Zijn wij zo tolerant? Zij wij zo mondig?

De volgende keer dat je iemand online wilt uitschelden, denk dan aan de jeugd die dat bijna tot een kunst verheven heeft en een klasgenootje de dood in kunnen drijven. Waar denk je dat ze dat vandaan hebben? Hoe zou jij als volwassene dat hebben kunnen voorkomen? Misschien door te leiden met voorbeeld?

Wees je bewust van je acties en van de observatie van jouw gedrag.
Lees je eigen berichten eens als een vreemde…zou jij dat accepteren? Zou jij je er fijn bij voelen?

#meta #bewustzijn #awareness #metawareness #eerlijkheid #opvoeding #cyberbullying #cybercrime #omdenken #spiegel #mirror #blackmirror #whitemirror #yourmirror #eyeontheworld

Image preview